Hoppa till innehåll
Hem » Nyheter » Varför ökar Bitcoin i värde?

Varför ökar Bitcoin i värde?

Bitcoins värde har på endast ett decennium ökat i takt med ett ökat intresse för kryptovalutan över världen. Från att ha kostat 0.0008 amerikanska dollar i juli 2010 till att bli värt strax över 68 000 dollar. I dagsläget handlas valutan kring ett pris om 20 000 dollar. Det är med andra ord en tillgång som innehåller hög volatilitet.

För att förstå hur bitcoins värde styrs måste man förstå principen kring utbud och efterfrågan. Bitcoin är trots allt ingen valuta vars utbud kan manipuleras. Dess pris skiftar endast som en effekt av antalet säljare och köpare. Vill du se dagens bitcoin kurs?

Bitcoin – en auktionsmarknad

Bitcoin liknar i mångt och mycket en auktionsmarknad. Den som budar högst får köpa. Samtidigt ses bitcoin som en “onrisk asset” vilket betyder att om riskaptiten ökar, kommer allt fler att vilja köpa bitcoin. Det är bra förklaring till varför bitcoin ökade så pass mycket i värde mellan 2020 och 2021.

Utbud

Enligt bitcoins  “whitepaper”, skapat av “Satoshi Nakamoto”, är bitcoins utbud begränsat. Idag finns det lite över 19 miljoner bitcoins och som högst kommer det att finnas totalt 21 miljoner stycken. För varje år som går skapas ett nytt antal bitcoins. Dock minskar antalet nya bitcoins i relation till redan existerande, varpå utspädningseffekten avtar.

I och med att bitcoin är en decentraliserad valuta, vars utbud är begränsat och inte kan manipuleras, är den skyddad från inflation. Jämför det med vanliga fiatvalutor där det inte finns ett tak över hur många sedlar som kan tryckas, samtidigt som de kan manipuleras av exempelvis en regering eller en centralbank. Det har lett till att bitcoin inte förlorat sitt värde på lång sikt. Hos CryptoRunner kan du följa bitcoins värde i realtid.

Efterfrågan

Bitcoin har fått se en hög tillväxtkurva gällande antalet personer som börjat handla med kryptovalutan. Enligt statistik från Statista har antalet “bitcoin wallets” ökat rejält. År 2014 fanns det 3.5 miljoner unika plånböcker för handel med bitcoin. I slutet av 2021 hade denna siffra stigit till 80 miljoner.

Sambandet mellan antalet bitcoin plånböcker och bitcoins värde är starkt. Vi har fått skåda hur bitcoin kursen fullständigt exploderat i takt med en allt högre efterfrågan. Kombinationen av ett lågt utbud och ett lågt antal säljare samt en allt högre efterfrågan är det som bidragit till bitcoins kursutveckling och varför det ökat i värde.

Den ökade efterfrågan på bitcoin kommer som en effekt av att man ser kryptovalutan som en god värdebevarare. Samtidigt är det många företag som börjat acceptera betalningar i bitcoin och som själva börjat investera i kryptovalutan.

Bitcoin och dess volatilitet

Om du tänkt börja handla med bitcoin är det viktigt att känna till dess höga volatilitet. Det är inte är ovanligt att dess pris kan skifta 30 % eller 40 % på endast ett fåtal dagar. Därför bör man som investerare aldrig investera mer än man har råd att förlora.

På kort kan bitcoin skifta snabbt i pris. Under 2022 har vi exempelvis fått se bitcoin priset kraschat som en effekt av högre räntor och en ökad oro för inflation. Även om bitcoin är sett som en tillgång att äga för att undkomma inflation finns det alltså inget starkt samband för att högre inflation leder till högre bitcoin värde. Bitcoins värde är med andra ord inte korrelerat med vårt finansiella system och börsen.

På lång sikt finns det dock stor potential för att bitcoins värdet kan komma att vara ännu högre än vad det är idag. Kryptomarknaden är fortfarande ung och det finns potential till att fler kan komma att anslut sig och börja handla bitcoin. Ju mer allmänt accepterat bitcoin blir, desto högre efterfrågan kommer vi troligtvis få se. Vi har redan fått börja se stora företag som Tesla, Block och Microsoft investera i bitcoin. Samtidigt är det allt fler investmentbolag och pensionsfonder som börjat investera i kryptovalutan.