Hoppa till innehåll

Bitcoin volatilitet

Bitcoin värde

Bitcoin blev tillgängligt 2009 och började dess popularitet började växa följande år i takt med att dess pris steg från några cent upp till 0.09 dollar. Ända sedan dess så har dess pris fortsatt att stiga ända upp till tusentals dollar. Dock har det inte bara varit oändliga uppgångar utan också flera dalar. Priset på en bitcoin idag kan gå både flera tusentals dollar både upp och ner inom en och samma dag. Det finns flera anledningar till att bitcoin värde har varit så volatilt under åren och för att förstå varför så är det viktigt att förstå hur olika faktorer spelar in på marknaden. Förstår du detta så är det mycket lättare att besluta om det är en tillgång som du anser är värd att investera i eller om det är bättre att avvakta.

Vilka faktorer påverkar bitcoins värde?

Den kanske största faktorn som påverkar en bitcoin värde är detsamma som hos andra investeringar på marknaden, dvs; ”supply and demand” eller tillgångar och efterfrågan. Bitcoins marknadsvärde påverkas till stor del av hur många bitcoins som finns tillgängliga och hur mycket folk är villiga att betala för det. Just bitcoin har ett maxtak på 21 miljoner bitcoins som kan genereras och ju närmare man kommer till detta nummer, desto högre är bitcoins pris beräknat att stiga.

Det är svårt att veta just vad som kommer att hända med bitcoins pris när denna gräns väl är nådd då man inte längre kommer att kunna göra vinst från att generera nya bitcoins. Med allt fler investerare som tävlar om att kunna äga en bitcoin samtidigt som man har en ständigt minskande tillgång till faktiska bitcoins, så kan man räkna med att bitcoins pris kommer att fluktuera ganska stort beroende på hur investerarna väljer att agera.

Hur investerares agerande påverkar bitcoins värde

Precis som hos de flesta kryptovalutor och tillgångar så ökar bitcoins efterfrågan i takt med att dess tillgång fortsätter att minska. Investerare som har hållit sina bitcoins över en längre tid förhindrar att andra kan ta sin egen del av kakan. Enligt en undersökning gjord i 2020 av National Bureau of Economic Research så ägs en tredjedel av alla tillgängliga bitcoins av huvudsakligen 10 000 investerare. Även mäklare och andra finansiella institutioner jobbar hårt för att försöka få godkännande av SEC för att kunna erbjuda olika bitcoin-backade aktier och fonder på börsen, och det är beräknat att allt fler institutioner och större investerare kommer att flockas till dessa i takt med att fler fonder och aktier hittar ut på marknaden.

Även dessa investerare spelar en viss roll när det gäller bitcoins volatilitet. Investerare som håller stora mängder bitcoins, ofta 10 000 eller mer, kan till viss del likvidera stora delar av sina tillgångar till vanliga fiat-valutor utan att påverka marknaden. Men på samma gång finns det en risk att de skulle trigga igång ett enormt prisfall om de plötsligt skulle få för sig att likvidera samtliga bitcoins på en och samma gång då mindre investerare antagligen skulle börja paniksälja sina egna tillgångar på samma gång.

Inte utan risk

Många börser har också vissa gränser på hur stora värden som kan likvideras inom en och samma dag och detta värde brukar vanligtvis ligga på runt 500 000 kronor. Risken är att investerare som håller tusentals bitcoins inte kommer att hinna likvidera sina tillgångar snabbt nog för att förhindra stora förluster av just denna anledningen. Skulle det vara så att bitcoins värde fortsätter att ligga runt 50 000 dollar så skulle en stor investera bara kunna likvidera en enda bitcoin per dag. Om andra investerare började sälja så skulle priset rasa innan någon med mer än 50 000 dollar i bitcoin värde skulle hinna agera vilket skulle resultera i ännu större förluster.

Bitcoins volatilitet ligger också till viss del i hur människor ser dess värde när det gäller förvaring och som metod av värdesöverföring. En värdeförvaring är som namnet kanske antyder en tillgångs förmåga att hålla värde och fortsätta att växa över en längre tid på ett mer eller mindre stabilt och förutsägbart sätt. Guld är ett bra exempel på denna typ av tillgång. Många investerare tror att även bitcoin kommer kunna behålla sitt värde och fortsätta att växa vilket på så sätt kommer att innebära att det är en bra försäkring mot inflation och ett alternativ till olika ädelmetaller så som guld.

Bitcoin i media

Precis som andra företag så drivs media av en önskan att gå med vinst och locka till sig tittare och läsare. Av den anledningen är det inte helt omöjligt att man ser flera ”experter” på bitcoin som egentligen inte har några faktiska kvalifikationer eller annat som talar för deras påstådda expertis. Det är inte helt omöjligt att dessa experter sedan lovordar bitcoin och förutspår att dess värde kommer att rusa genom taket inom den närmsta framtiden. Andra kanske istället väljer att dra fokus iväg från bitcoin och på andra kryptovalutor istället. Oavsett vilket så påverkar denna faktor ändå bara de som redan håller enorma mängder bitcoin.

När till exempel Proshares Bitcoin Strategy ETF (en börsfond) hittade ut på marknaden i oktober 2021 så var det många investerare som snabbt hoppade på chansen att få investera i bitcoin. Detta resulterade i att värdet sköt i höjden ända upp till 69 000 dollar. När marknaden så sakta började lugna ner sig något och investerare insåg att de faktiskt inte investerat i bitcoin utan i framtidskontrakt för bitcoin så sjönk värdet tillbaka ner till 50 000 dollar igen.

Regulation av bitcoin

Även olika regulationer kan påverka bitcoins värde även om det fortfarande är oklart just hur stor påverkan det har över en längre tid.

Även olika riksdagsmyndigheters syn på kryptovalutor kan påverka dess pris. Till exempel så ser skattemyndigheten bitcoin som en växlingsbar virtuell valuta då du faktiskt kan konvertera den till fiat. I samma veva så ser de den också som en kapitaltillgång om det används som ett investeringsverktyg. Du måste också anmäla det som en inkomst om du skulle generera en bitcoin genom mining. Värdet i det här fallet baseras på det värdet det hade på marknaden dagen då du mottog den.

Med andra ord så förväntar sig skattemyndigheten att du betalar skatt på din bitcoin när du använder den och detta kan i sin tur också spela in som en faktor på dess volatilitet. Med det sagt så behöver detta inte nödvändigtvis bidra till större svängningar så länge just skatteregulationerna inte ändras till den punkt att det börjar oroa investerare.

2021 så beslutade Kinas regering och centralbank att kryptovalutor var olagliga och detta inkluderade transaktioner och förespråkande av kryptovalutor. Man gjorde stora räder för att stoppa och förhindra bitcoin mining vilket resulterade i att flera stora bitcoin miningsfarmer slog igen portarna inom landets gränser. Priset på bitcoin började att gå ner redan i samband med att rykten började spridas om dessa lagändringar och det gick sedan ner ytterligare i samband med dessa räder då miners försökte ordna lösningar på problemet och flytta sina verksamheter någon annanstans.

Bitcoin är fortfarande relativt nytt

Olika tillgångar som ädelmetaller som guld, men även vanliga fiat-valutor har funnits till över en längre tid och har därför utvecklats till relativt stabila tillgångar när det gäller pris, tillgång och efterfrågan. Förvisso går priset både upp och ner även här, men på det stora hela så är dess rörelser i regel lätta att förutspå när man tittar på olika omständigheter i landet och runt valutan som påverkar dess värde.

Bitcoin har i jämförelse inte funnits till lika länge och håller fortfarande på att utvecklas. Detta betyder att det inte ännu finns någon direkt stabil grund att basera sina antaganden av dess värde på. Både investerare själva liksom olika myndigheter påverkar fortfarande värdet på olika sätt samtidigt som man försöker hitta en stabil punkt att baseras bitcoins värde på. Det vill säga; om ett sådant värde ens går att fastställa.