Hoppa till innehåll

Bitcoin Cash

Bitcoin värde

Bitcoin Cash är en kryptovaluta som skapades i augusti 2017 som en avgrening från Bitcoin. Idén med Bitcoin Cash var att öka storleken på block vilket i sin tur skulle tillåta att allt fler transaktioner kunde genomföras på en och samma gång. Bitcoin Cash själva genomgick en ytterligare förgrening under November 2018 där det delades upp i Bitcoin Cash ABC och Bitcoin Cash SV (Satoshi Vision). Bitcoin Cash kallas för just Bitcoin Cash då det använder sig av samma klient som originalet Bitcoin. Trots att deras filosofi och Bitcoin värde skiljer sig något från originalet så delar de flera tekniska likheter, till exempel att de använder sig av samma mekanism för konsensus och har satt ett tak på 21 miljoner tillgängliga Bitcoin Cash.

Bitcoin värde och meningen med Bitcoin Cash

Originalet Bitcoin var enligt dess uppfinnare Satoshi Nakamoto menat att användas som en så kallad peer-to-peer kryptovaluta som kunde användas för dagliga transaktioner. I takt med att Bitcoins värde ökade och det fick allt större uppmärksamhet även utanför kryptomarknaden så kom Bitcoin att bli ett investeringsverktyg istället för en egen valuta. Blockkedjan började få problem då det helt enkelt inte kunde hantera det växande antalet transaktioner vilket i sin tur ledde till att konfirmationstider och avgifter på Bitcoins blockkedja började rusa iväg. Den huvudsakliga anledningen till detta var storleksbegränsningen på 1MB på Bitcoins block. Transaktioner fastnade i långa köer som ett resultat av att blocken helt enkelt inte kunde hantera den ökande storleken på transaktioner.

Bitcoin Cashs föreslagna lösning på problemet vad att öka storleken på blocken till mellan 8 MB och 32 MB, vilket på så sätt skulle göra det möjligt att hantera fler transaktioner per block. Det genomsnittliga antalet transaktioner per block för Bitcoin värde var under den tiden mellan 1000 och 1500. Antalet transaktioner på Bitcoin Cashs blockkedja under ett stresstest i september 2018 gick så högt som 25 000 per block.

Stora förespråkare av Bitcoin Cash, så som Roger Ver, brukar ofta peka till Nakamotos originalvision av en betalningsmetod som en anledning till att öka blockens storlek.

Enligt dem så kan en storleksförändring hjälpa till att låta Bitcoin användas som ett medium för dagliga transaktioner och även att kunna konkurrera mot multinationella kreditkortsprocessorganisationer så som Visa som tar ut höga avgifter för transaktioner över landsgränser.

Skillnader och likheter mellan Bitcoin och Bitcoin Cash

Bitcoin Cash skiljer sig också från Bitcoin på så sätt att det har valt att inte använda sig av Segregated Witness (SegWit) vilket är en annan föreslagen lösning för att kunna tillåta fler transaktioner per block. SegWit sparar endast information eller metadata om en transaktion i ett block, medan man normalt sparar alla detaljer och information om en transaktion i ett block.

Men om man räknar bort både ideologi och blockstorlekar så finns det också flera likheter mellan Bitcoin och Bitcoin Cash. Till exempel så använder sig båda av Proof of Work (PoW)-konsensusmekanismer när det gäller att mina fram nya coins. De drar också nytta av tjänster från världens största kryptovalutaminer Bitmain. Precis som hos Bitcoin så har även Bitcoin Cash satt ett tak på 21 miljoner coins.

Till en början så använde sig Bitcoin Cash också av samma mining-algoritm (som är mer känt som Emergency Difficult Adjustment eller EDA) som justerar svårigheten för varje 2016 block eller cirka varannan vecka.

Miners drog nytta av denna likhet genom att alternera mellan Bitcoin och Bitcoin Cash. Medan detta visade sig vara väldigt lönsamt för miners så visade det sig också vara en stor käftsmäll för den ökade tillgången på Bitcoin Cash på marknaderna. Av den anledningen så beslutade sig Bitcoin Cash för att ändra sin EDA-algoritm för att göra det lättare för miners att generera kryptovalutan.

Bitcoin Cash historia

2010 så var den genomsnittliga storleken på ett block hos Bitcoins blockkedja mindre än 100 KB och den genomsnittliga transaktionsavgiften var i regel bara några enstaka ören. Detta gjorde blockkedjan väldigt känslig för attacker som bestod av billiga transaktioner som i sin tur kunde sätta systemet ur spel.

För att förhindra detta så satte man en gräns på 1 MB på Bitcoins blockkedja. Varje block genererades vartionde minut vilket gav tid och plats mellan varje successiv transaktion. Denna begränsning på storlek och tid mellan varje block gav i sin tur Bitcoins blockkedja ytterligare ett lager av säkerhet.

Dock visade sig dessa säkerhetslösningar vara ett stort problem när Bitcoins popularitet fortsatte att växa även i mainstream tack vare det ökande medvetandet om dess potential plattformens förbättringar. Den genomsnittliga storleken på block hade växt till 600K i januari 2015.

Antalet transaktioner med Bitcoin rusade iväg vilket ledde till att en hög av obekräftade transaktioner började växa. Den genomsnittliga tiden för att bekräfta en transaktion började även den att växa och i takt med det så ökade även kostnaden för transaktionerna vilket i sin tur minskade argumenten för att använda Bitcoin som en konkurrent mot dyra kreditkortssystem. (Avgifter för transaktioner på Bitcoins blockkedja specificeras av användarna. Miners brukar i regel pusha transaktioner med högre avgifter framåt i kön då dessa är mer lukrativa.)

Lösningar trots reaktioner

Två lösningar föreslogs av utvecklarna för att lösa detta problem; man kunde öka den genomsnittliga storleken på ett block eller så kunde man helt enkelt ta bort vissa delar av en transaktion för att på så sätt få plats med mer data i en blockkedja. Bitcoin Core-teamet som är ansvariga för att utveckla och underhålla algoritmen som driver Bitcoin blockerade förslaget att öka blockstorleken. I samma veva så skapade man alltså en kryptovaluta med en flexibelt blockstorlek; Bitcoin Unlimited. Dock hackades denna valuta och som ett resultat så hade det svårt att få en plats på marknaden vilket i sin tur ledde till att man tvivlade på om det var möjligt att använda det som ett alternativ för vardagliga transaktioner.

Den första lösning drog också åt sig blandade och starka reaktioner från Bitcoins community. Bland annat Bitmain var tveksamma till att backa upp användandet av SegWit i block då det kunde påverka försäljningen av deras AsicBoost-miner. Denna maskin använde sig av en patenterad miningteknologi som gav miners en genväg när det gällde att generera hash för kryptomining med mindre energianvändning. SegWit skulle göra det dyrare att mina Bitcoin med denna maskin då det skulle göra det krångligare att omorganisera transaktioner.

Som ett resultat av denna konflikt mellan olika miners och andra stakeholders inom kryptovalutacommunityt så lanserades Bitcoin Cash i Augusti 2017.