Hoppa till innehåll

21 million bitcoins

Bitcoin värde

Oavsett om du är bitcoin-fantast eller inte så känner de flesta till att det finns en gräns på hur många bitcoins som kommer att genereras. Bitcoins skapare Satoshi Nakamoto skapade bitcoin som vad som kort sagt kan beskrivas som en digital version av guld, och satte därför en maxgräns på antalet bitcoin lite på samma sätt som det finns en maxgräns för hur mycket fysiskt guld som finns tillgängligt i världen. Maxantalet bitcoins som kan genereras är satt på 21 miljoner och nya bitcoins genereras i snitt vart tionde minut vilket är den genomsnittliga tiden som det tar att skapa ett nytt bitcoin block. Antal bitcoins som genereras per block halveras för varje 210 000 block eller cirka vart fjärde år.

Kommer man någonsin att nå 21 miljoner bitcoins?

Det totala antalet bitcoins som kommer att genereras förväntas aldrig nå exakt 21 miljoner. Detta eftersom bitcoins nätverk använder sig av så kallade bit-shift operatörer vilket är en slags aritmetisk operatör som avrundar vissa decimaltal nedåt.

Denna avrundning sker varje gång belöningen för en ny bitcoin block halveras och den nya summan av den nya belöningen räknas ut. Denna belöning kan räknas i så kallade ”satoshis” vilket är den minsta måttenheten i bitcoinnätverket. En satoshi har ett värde på 0.00000001 bitcoins och kan aldrig halveras. Bitcoins blockchain är programmerat för att avrunda värdet nedåt varje gång det behöver halvera en satoshi. Det är denna avrundning som gör att det totala nummer bitcoins som genereras med största sannolikhet istället kommer att ligga någonstans under 21 miljoner.

Många fler på väg

18,9 miljoner bitcoins hade redan genererats i Januari 2022, vilket betyder att det finns ungefär 2,1 miljoner bitcoins kvar som inte har blivit genererade ännu. Tro dock inte att detta betyder att vi snart kommer att ha nått maxantalet bitcoins. Tack vare halveringen av alla nya bitcoins som genereras per block cirka var fjärde år så tror man inte att man kommer att uppnå 21 miljoner bitcoins förrän tidigast år 2140. Antalet bitcoins som genererades per block var från början 50 stycken, men sedan den senaste halveringen så kan du idag inte få mer än 6,25 bitcoins per block.

Även om det är möjligt att man kommer att uppnå just 21 miljoner bitcoins så är chansen stor att de bitcoins som faktiskt kommer att cirkulera bland användarna är mycket lägre än så. Ägare av bitcoins kan förlora sina bitcoins på olika sätt, som att de till exempel förlorar sina privata nycklar till sin bitcoin plånbok eller att de dör utan att dela med sig av sin plånbokinformation till någon annan. En studie gjord i juni 2020 estimerar att det redan idag är runt 20% av bitcoins som är förlorade för alltid på grund av ovannämnda anledningar.

Vad kommer att hända när alla 21 miljoner bitcoins har blivit genererade?

Efter att maxantalet bitcoins har nåtts så kommer inga nya bitcoins att genereras, även om slutsumman visar sig vara under 21 miljoner. Bitcointransaktioner kommer att fortsätta att samlas i blocks för att verifieras och bitcoin miners kommer att fortsätta att få sina belöningar men dessa kommer antagligen endast att komma ifrån transaktionsavgifter.

Att man har uppnått bitcoins maxtak kommer antagligen att påverka bitcoin miners, men hur de egentligen kommer att påverkas beror på hur bitcoin kommer att ha utvecklats som en kryptovaluta vid det laget. Om man fortfarande genererar stora mängder transaktioner i 2140 så kommer miners säkert att kunna generera bra vinster från transaktionsavgifterna själva.

Om bitcoin endast fungerar som ett sätt att förvara värde istället för något som du använder i vardagen så kommer det fortfarande att vara ett sätt för miners att tjäna pengar, även om antalet transaktioner skulle minska tillsammans med att man inte längre kan få blockbelöningar för genererade bitcoins. Istället så kan miners begära högre transaktionsavgifter för att hantera transaktioner av högre värde eller flera transaktioner på samma gång med en mer effektiv blockchain så som till exempel ”Lightning Network”.

Det är också möjligt att det helt enkelt går åt motsatt håll om det skulle vara så att det blir svårare att tjäna pengar på bitcoin mining. Till exempel så kanske grupper av miners bildar karteller i ett försök att kontrollera resurser och begära högre transaktionsavgifter.

Det är också möjligt att miners helt enkelt börja bete sig själviskt och försöker dölja nya blocks för att senare släppa dem som självstående block vilket kan resultera i längre väntetider och högre avgifter.

Hur många bitcoins har man genererat hittills och hur lång tid tar det att generera en bitcoin?

18,9 miljoner bitcoins hade genererats så sent som i januari 2022, vilket betyder att det fortfarande finns 2,1 miljoner bitcoins kvar som inte har blivit genererade ännu.

Hur lång tid det tar att generera en bitcoin beror på hur stor belöningen för ett block är, eller hur många bitcoins som betalas ut till de bitcoin miners som har genererat ett bitcoin block. I skrivande stund så ligger denna belöning på 6,25 bitcoins och ett nytt block genereras ungefär var tionde minut. Varje ny bitcoin genereras i snitt var 1,6 minut.

Denna belöning halveras för varje 210 000 block som har genererats vilket sker i snitt var fjärde år. När man väl har genererat 21 miljoner bitcoins så kommer denna belöning inte längre att betalas ut. Istället så kommer bitcoin miners antagligen att tjäna pengar på transaktionsavgifter istället.